شرکت تعاونی کیهان مشاور

شرکت تعاونی کسب و کار کیهان با شعار «اگر بدانید چه می خواهید به آن می رسید» تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

 

فلسفه وجودی

فعالیت به عنوان مجموعه آموزشی به منظور راهبری ، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در بخش کسب و کار کشور در جهت پیشبرد اهداف راهبردی در توسعه بخش کسب و کار کشور

 

مأمـوریت

فعالیت در نقش حلقه واصل بین دانشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کشور به منظور توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مورد نیاز فعالان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت، فعالیت هایی که در نوع خود بدیع و کاربردی بوده و در دوره های زمانی معین و محدود قابل رصد وارزیابی می باشند. در عین حال توانایی مشاوره ، تقویت بنگاه ها ومراکز کسب وکار را از حیث ؛ سازماندهی،برنامه ریزی،مدیریت،جذب وتربیت نیروی کار،تبلیغات،تحقیق وتوسعه دارا می باشد

 

چارت سازمانی

 

کارگاه‌ها / همایش‌ها
آخرین مطالب
هیئت مدیره و کارمندان
فاطمه یلان
فاطمه یلان
مدیرعامل - رئیس هیئت مدیره
جمشید یلان
جمشید یلان
نایب رئیس هیئت مدیره
بعدی قبلی
دیااکو