مشاوره مدیریتی

مشاوره مدیریتی

مشاوره مدیریتی

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای اقتصادی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت در صنایع و سازمان های ایرانی نیز بخوبی احساس می شود. صنایع و سازمان های ما نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه های برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، مدیریت منایع انسانی و بالاخره نوآوری و تحویل به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی کشور هموار کنند.

مشاوره مدیریتی

در این میان، مشاوره مدیریت (Management consulting) عملی در راستای کمک‌رسانی به سازمان است که با هدف ارتقای عملکرد مدیریتی، تحلیل و اصلاح مشکلات سازمانی، راهبردهای مدیریتی و توسعه سازمانی انجام می‌گیرد. مشاوره مدیریت به سازمان ها کمک می کند تا از طریق تحلیل سازوکار و فرایند، کسب و کار خود را رونق ببخشند.

 

چرا مشاوره مدیریت را ارائه می دهیم ؟

با وجود چالش های جهانی شدن، پیشرفت سریع در فناوری و رشد چشمگیر جمعیت، جای شگفتی نیست که ارزش خدمات مشاوره نزد کسب و کارهایی که در پی پیشی گرفتن از رقبا و تعالی مستمر خود هستند، ارتقاء یابد. بانک جهانی بزرگترین مزیت استفاده از مشاوران را که دلیل چرایی افزایش استفاده از مشاور در کسب‌وکار است، “ایجاد ارزش افزوده” در کسب‌وکار عنوان می کند.

دلایل متعددی در استفاده از خدمات مشاوره مدیریت در سازمان‌ها وجود دارد که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • داشتن نگاه چند بعدی و برون سازمانی جهت شناسایی مشکلات
  • کاتالیزور اعمال تغییرات در سازمان‌ها و شرکت‌ها
  • قرار گرفتن در مرکزیت نظریه‌ها و روش‌های مدیریت و توسعه‌ی حرفه مدیریت
     

مدیریت مشاوره کیهان مشاور

با آگاهی از اهمیت و نقش مشاوره مدیریت، تعاونی کیهان مشاور، مشاوره مدیریت را به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خود برگزید تا به رسالت خود که همانا ارتقای قابلیت های مدیران و سازمان های ایرانی برای تعالی مستمر و ورود هرچه قدرتمندتر آن ها به کارزار رقابت های جهانی است، جامعه ی عمل بپوشاند.
مجموعه کیهان مشاور تمام ظرفیت های علمی و اجرایی خود را به کار می گیرد تا با ارایه ی مشاوره های حرفه ای و تخصصی، شناسایی و تحلیل دقیق و پیش دستانه ی نیازها و مساله های مدیران و سازمان ها، طراحی راه حل ها و سیستم های یکپارچه و خلاقانه و با صرفه ی اقتصادی، و اجرا و پیاده سازی دقیق و گام به گام راه حل های ارایه شده، برای سازمان های ایرانی به صورت فزاینده کسب ارزش نماید.
همچنین این گروه قابلیت آن را دارد که با توجه به ارتباطات گسترده ی خود در عرصه ی بین المللی، ظرفیت ها و توانایی های علمی و عملی خود را در اختیار کسب وکارهای سایر کشورها نیز قرار دهد.
"

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﯾﻪي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮔﺮوه کیهان مشاور

خدمات مشاوره مدیریت مجموعه کیهان مشاور در قالب چهار گام کلی زیر ارایه میشود:

 

1. گوش دادن به خواسته مشتریان

برای آن که بتوانیم به درستی دغدغه ها و چالش های کسب وکارها را شناسایی کرده و برمبنای آن نیاز واقعی مشتریان را احصا نماییم، به صورت صادقانه و همدلانه پای صحبت آن ها می نشینیم. در صورت تمایل مشتریان برای انجام دقیق این مرحله می توان با صرف وقت بیش تر از تکنیک ها و نمودارهای مختلفی برای احصا و به تصویر کشیدن چالش های کسب وکار استفاده کرد.
همچنین در صورت عدم شفافیت در مساله ی کسب وکار مشتریان و یا تقاضای خود مشتریان، می توان فرایند شناسایی چالش های کسب وکار و احصای نیاز واقعی مشتریان را از خلال فرایند عارضه یابی به انجام رساند. هرچند عارضه یابی حتی برای سازمان هایی که دارای دغدغه و مساله ی مشخصی هستند نیز مفید است، زیرا منجر به شناسایی مسایلی می شود که از نظر مدیران سازمان مغفول مانده است.

 

2. تحلیل نیاز کسب وکار

در این مرحله برمبنای یافته های حاصل از جلسات شنود، نیاز مشتریان و یا خروجی های حاصل از فرایند عارضه یابی، و براساس دانش، تجربه و کار گروهی مشاوران گروه کیهان مشاور، رویکردها و شیوه های پرداختن و حل چالش های کسب وکار، با نگاه به فرصت های جدید و خلاقانه، ارایه می شود. در ارایه ی این راه حل ها نگاهی یکپارچه و کل نگر حاکم خواهد بود تا مبادا حل یک معضل منجر به بروز معضل دیگری شود. راه حل ها می توانند شامل نیاز به طراحی، اصلاح و یا تغییر مدل کسب وکار و یا طراحی، اصلاح و یا تغییر یکی یا چندی از نظامات مدیریتی سازمان شوند.

 

3. طراحی دقیق راه حل ها

در این مرحله به طراحی و ترسیم دقیق و موجز راه حل (های) پیشنهاد شده به کسب وکار می پردازیم؛ به گونه ای که بتواند در صورت اجرایی شدن به درستی دغدغه های سازمان را مرتفع نموده و عنان چالش ها را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد. در طراحی راه حل ها، میزان بلوغ سازمان در موضوع مورد چالش و گستره ی کاربردی راه حل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا راه حلی متناسب با سطح رشد سازمان ارایه شود.

 

4. اجرا کردن راه حل ها

گروه کیهان مشاور مشاوره مدیریت خود را به صورت کلینیکی ارایه می دهد و صحت و دقت راه حل های پیشنهادی را با اجرا و پیاده سازی آن ها به صورت کاربردی و در جهت افزایش ارزش برای مشتریان خود، تضمین می کند. راه حل ها به صورت گام به گام و مرحله به مرحله اجرا می شوند و در حین پیاده سازی، به ارتقای سطح فرهنگ و دانش سازمانی برای بهره گیری از راه حل توجه ویژه می شود.

 

ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ي ما بهره مند می شوید.

1. طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت استراتژیک (مدل کسب و کار، برنامه کسب و کار، نقشه راه توسعه سازمان و ...)
2. طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت فناوری (استراتژی فناوری، تجاری سازی فناوری، هوشمندی فناوری، نقشه راه فناوری و ...)
3. طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت دانش (مستند سازی دانش و فرایند های سازمانی، طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی و...)
4. طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه ( ساختارشکست کار، فعالیت ها و پروژه ها، راه انداری دفتر مدیریت پروژه و...)
5. طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
6. طراحی و استقرار سیستم های مالی
7. طراحی، انجام و پیگیری فرایندهای لازم برای احراز شرایط دانش بنیانی شرکت ها و ثبت در سايت معاونت فناوري رياست جمهوري
8. عارضه یابی فعالیت های سازمانی و ارایه راه کارهای نیل به وضع مطلوب
9. انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی اقتصادی
10. مشاوره، انجام و نظارت بر مطالعات مکان یابی واحد صنعتی یا تجاری
11. طراحی و برگزاری کارگاه ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی در خصوص ابزارها و شیوه های نوین مدیریت
12. تولید محتوای سفارشی نظیر انتشار نشریه و بورشورهای تخصصی

کارگاه‌ها / همایش‌ها
آخرین مطالب
شرکت تعاونی کیهان مشاور
اگر بدانید چه می‌خواهید، به آن می‌رسید.
دیااکو